WERKGROEP MOZARTPLANTSOEN.

Op deze pagina zullen wij regelmatig verslag doen van de voortgang van de Werkgroep Mozartplantsoen.
U vindt nieuws van de werkgroep Mozartplantsoen ook op
facebook
U kunt de werkgroep ook per mail bereiken. Het adres is werkgroepmozartplantsoen@gmail.com

De aanleiding voor de opzet van de werkgroep Mozartplantsoen en de voorgeschiedenis vindt u
hier.
Een overzicht van de leden van de werkgroep en hun huisnummers vindt u
hier.
20171219 WG03
De werkgroep Mozartplantsoen en Chris van der Helm van de VVD.
Van links naar rechts; Chris van der Helm (VVD), Dries BLommers, Willem van den Berg, Lya Kuipers (Operette), Ren
é van Heeswijk, Ernst Leupen, Dineke Delissen, Ben Wijnvoord (Operette), Pat Houkes en Jan van der Laan (Operette).
Door omstandigheden ontbreken Maya Visser, Reinier Schutte, Chris Schwencke en Louise Hoyng (notuliste).

DIVERSE BELANGRIJKE ARTIKELEN EN INFORMATIE.
Persbericht van 1 september 2017.
Interview Posthoorn van 14 september 2017.
Schriftelijke vragen VVD en Groen Links.
Presentatie plannen van 6 september 2017.
Interview Den Haag TV op 30 september 2017.
Brief aan Wethouder Wijsmuller van 9 oktober 2017.
Verslag gesprek met Wethouder Wijsmuller van 30 oktober 2017.
Antwoorden van het College van B. & W. op vragen van VVD en Groen Links.
Inspreekbeurt Commissie Ruimte van 26 oktober 2017.
Reacties van de Werkgroep op antwoorden van het College van B. & W.
Inspreek beurt werkgroep op 26 oktober 2017.
Inspreek beurt Commissie Ruimte van 29 november 2017.
Inspraak bewoonster Nancy van der Putten in Commissie Ruimte van 29 november 2017.
Inspreek beurten Gemeenteraad van 14 december 2017.
Motie van de VVD en Groen Links van 14 december 2017.
Wensenlijstje van de werkgroep Mozartplantsoen.

NIEUWS.
AFSCHEID ERNST LEUPEN ALS VOORZITTER VAN DE WERKGROEP.
Op woensdag 7 november heeft Ernst Leupen afscheid genomen van de Werkgroep Mozartplantsoen. Vanaf de start in juni 2017 heeft hij zich als voorzitter voortvarend ingezet om de bouwplannen van de gemeente op het voormalige Wings terrein tegen te houden. En met succes. Op het moment van zijn aftreden ligt er een denkrichting klaar voor het Mozartplantsoen, is er door de Gemeente een budget van € 300.000, beschikbaar gesteld en starten de besprekingen in de gemeentelijke werkgroep over de realisatie daarvan.
Na afloop van zijn laatste tevens 21ste, werkgroepvergadering kwamen veel bewoners Ernst tijdens een druk bezochte ontvangst bedanken voor zijn inzet. Hij ontving cadeaus en een mooi herfststuk. Mooi opgemaakte schalen met heerlijke hapjes werden door Christy Vis gemaakt en Ineke en Lily boden spontaan aan om tijdens deze avond bardienst te draaien. Dank daarvoor

De Operette en de bewonerscommissie van De Componist hebben een geldelijke bijdrage beschikbaar gesteld. In overleg met Ernst wordt dat bestemd voor een aanzet tot een bijzondere plek in het toekomstige park, net als de bijdrage van de bewoners en de bewonerscommissie, die in 2017 als dank voor het werk van de werkgroep is geschonken. 
Ben Wijnvoord, voorzitter van de Huurdersvereniging De Operette, heeft tijdens de werkgroepvergadering, onder applaus van de leden, zijn plek als opvolgend voorzitter ingenomen.

Nogmaals veel dank aan Ernst en wij wensen Ben met de werkgroep veel succes op weg naar het Mozartplantsoen.

Voor een fotoimpressie van de avond klik hier.

Tijdens drie, goed bezochte, bijeenkomsten in de Dirigent op 31 juli, 7 augustus en 13 augustus heeft de werkgroep de aanwezigen uitgebreid geïnformeerd over de voorgeschiedenis en de tot nu toe behaalde resultaten en de afspraken voor de nabije toekomst. Enkele foto's vindt u hier en een paar korte film impressies vindt u hier, hier en hier.
In een PowerPoint presentatie kunt u nog eens terugzien hoe een en ander is verlopen en hoe de stand van zaken nu is. Ook de vervolgprocedure wordt hier nog eens vermeld.
Klik op
deze link om de Presentatie te starten.

Op woensdag 12 september 2018 is tijdens een inloopbijeenkomst, van 19:00 tot 21:30 uur, een voorstel voor het toekomstige gebruik van het voormalige Wings terrein en het Wings gebouw gepresenteerd. Het voorstel is in 5 vergaderingen ontwikkeld door een werkgroep van omwonenden en gebruikers van de Wings locatie in samenwerking met een ontwerp-bureau en de gemeente.
Twee foto's van het voorstel vindt u hieronder. Door op de foto's te klikken kunt u de foto vergroten.

20180821 Schets1 kopie
20180821 Schets2


Tijdens de druk bezochte bijeenkomst heeft wethouder Boudewijn Revis tot onze grote verrassing toegezegd dat er een budget van € 300.000,- beschikbaar is voor de realisatie van de getoonde plannen.
Wat hem betreft hoeft het plan dan ook niet meer door de Gemeenteraad te worden vastgesteld als onze ideeën/plannen passen binnen dat budget. Ook betekent een en ander dat de plannen wellicht al in 2019 zouden kunnen worden uitgevoerd. Al met al opnieuw een stevig succes dus !
Tijdens de bijeenkomst probeerden twee vertegenwoordigers van het Denksportcomit
é het feestje nog enigszins in de war te schoppen door via flyers en een fel betoog te beweren dat het Comité op een onheuse manier aan de kant zou zijn gezet en dat zij zich niet kunnen vinden in de nu gepresenteerde plannen. Zij willen immers al vanaf februari 2018 dat het Wings gebouw wordt gesloopt en dat op die plek een nieuw gebouw wordt gebouwd met daarin vooral en hoofdzakelijk zogenaamde denksport activiteiten.
Als reactie hierop heeft de werkgroep opnieuw haar bezwaren tegen een dergelijk centrum op papier gezet en op haar Facebookpagina gezet. Door
hier te klikken kunt u deze reactie nog eens rustig nalezen.
Als u een Facebook account heeft kunt u de tekst via onderstaande button vinden.

facebook

De voortgang en ontwikkelingen van de gemeentelijke werkgroep Mozartlaan, waarin wij als werkgroep zitting hebben genomen, kunt u volgen door op deze
link te klikken.