componist4

DE BEWONERSCOMMISSIE.
De samenstelling van de bewonerscommissie is met ingang van 6 augustus 2018 als volgt:

Pat Houkes - voorzitter
Dries Blommers - vice voorzitter
Willem van den Berg - Penningmeester
Christy Vis - Secretaris en Co
ördinator Activiteiten

Een fotootje van alle Commissieleden vindt u
hier.


inloopspreekuur
Eenmaal per maand op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur houden twee leden van de bewonerscommissie spreekuur voor bewoners. U kunt hier onderwerpen bespreken, die niet bij de woonconsulent thuishoren. In december is er geen spreekuur. Het volgende spreekuur is op dinsdag 15 januari 2019.

polonaise01
ONS FEESTJE !!
Zoals bekend hebben wij met elkaar en met onze buren op 29 september jl. ons 5-jarig bestaan gevierd.
Foto's van deze geslaagde bijeenkomst vindt u
hier. Twee leuke filmpjes vindt u hier en hier.